Автоматизация

Автоматизацията на производството е част от нашето съвремие. Автоматизирането е стремеж към намаляване на разходите и времето за производство, ограничаването на човешките грешки от една страна, както и повишаването производителността и ритмичността на излизане на готовата продукция, налагат все повече автоматизирането на отделни процеси, на изработването на отделни детайли и на цели производства. Ние сме готови да започнем да автоматизираме тези звена и процеси, където другите вече са се отказали.

automation

Заснемане на процеса на автоматизация

automation

Проектиране и изготвяне на отделните елементи

automation

Пускане в експлоатация, наладка и сервиз