АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Автоматизация на производството представлява конструиране и въвеждане на автоматични машини и процеси, с програмно упавление, в помощ на бързоравиваще се производства, изпитващи нужда да ускорят процесите си.

Оптимизация на производствени процеси

Автоматизация на производството е пряко свързана с оптимизация на производствени процеси. Роботизираната техника изключва „излишните“ движения от производството и е готова за 24 часова експолатация, без залюлявания в качеството на работа.

По този начин дейността на служителите преминава от ръчен труд в оперативна, а това носи множество ползи, както за персонала, така и за производствения процес:

  • по-безопасна среда
  • по-бързи производствени процеси
  • по-малко грешки
  • по-малко брак
  • по- висока екологичност
автоматизация на производството

По-подробно за автоматизация на производството

1. Повишаване на екологичността

Автоматизация на технологични процеси ще Ви осигури плавен преход между различните обработващи етапи, ще намали броя на операциите и ще повиши енергийната ефективност.

2. Повишаване на ефективността на производствения процес

Преминаването от ръчен труд към оперативен повишава хомогенността на качеството на продукцията. Намалява фоктора човешка грешка и процента брак.

3. Решаване на проблема с недостига на рабатна ръка

Автоматизацията на процеси позволява преразпределяне и преквалифициране на персонала. Това Ви позволява да покриете недостига на кадри с вече обучен, доверен и навлязъл в работата персонал.

Автоматизация на производствени процеси

4. Повишаване на икономичността

Автоматизираните производствени процеси спомагат за намаляване на загубата на материал.

5. Повишаване на безопасността

Автоматизираните процеси ще ви помогнат да държите вашите служители далеч от токсични материали и опасни операции. Така ще защитите тяхното и Вашето здраве.

Различни подходи за автоматизация на производството

1. Нови автоматизирани машини

Извършваме цялостно проектиране на автоматизирана производствена техника до фазата работещо решение с опция за производство и въвеждане в екполатация.

Проектираме и прозвеждаме полуавтоматични машини, автоматични машини и автоматични поточни линии.

2. Автоматизация на стара индусриална екипировка

Бюджетно решение за автоматизиране на производството е подобряване на вече наличната Ви техника. Автоматизация може да се приложи както за нови машини, така и за такива излезли от експлотация.

Автоматизация на производството

Различни видове автоматизирана техника

CNC (ЦПУ) МАШИНИ

Проектираме, програмираме и произвеждаме CNC машини с от 3 до 5 работни оси, подходящи за прецизна обработка на детайли от рознообразни матириали със стандартни режещи инструменти – фрезери, глави, ножове.

Автоматизация на производството чрез въвеждане на CNC машини се характеризират с висока производителност и отлична повтаряемост на качеството. 

АГРЕГАТНИ МАШИНИ

Агрегатните машини предоставят цялостна обработка на един детайл.

Въпросния детайл преминава през един обработващ център, който благодарение на възможността за паралелната работа оптимизира максимално производствения процес.

Агрегатните машини са отлична опция за автоматизация на производство разчитащо на много голям брой машинни операции и придоставят отлична оптимизация на производствени процеси.

автоматизация на технологични процеси

Автоматична поточна линия

Автоматизация на производството можем да приложим и за цяла поточна линия. Автоматизираната поточна линия последователо да премества обработвания детайл между различни машини, изпълнявайки определен цикъл от технологични процеси.

Какво да очаквате от екипа на 3d technical solutions?

Независимо дали говорим за постоянно растящи производства или такива, които тепърва прохождат, с детайлна инженерна експертиза, помагаме на бизнеси от всички отрасли на идустрията да дефинират ясно проблемите, нуждите и целите си, като първа стъпка към оптимизацията.

Прозрачен процес на работа

Ценим Вашето и нашето време, за това сме изградили оптимизиран и систематичен процес на автоматизация, като оставаме достатъчно гъвкави, за да персонализираме отделни етапи от него, спрямо спецификите на конкретните задачи.

U

Мониторинг и анализ на производствения процес за откриване на проблемните фази на обработка.

Z

Проектиране на оптимално решение, производство и програмиране на нужната техника.

Интегриране на техниката в производството, монтиране и регулация. Обучаване на служителите за боравене с новите машини.

Оставаме с вас

Оставаме с Вас през целия период на експлоатация на техниката. Осигуряваме превантивна поддръжка за удължаване на живота на машините и бърза реакция при авария минимализираща загубите при евентуално спиране на производството.

Готови за разговор?

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ 

  •  ул. „Константин Костенечки“, 1784 7-mi 11-ti kilometar, Sofia
  •  088 426 5662

 

 

БЕЛЕЖКА

Естеството на работата ни често изисква пътуване по различни локации. За да сте сигурни, че сме на адрес ни звъннете предварително.