КАКВО ПРОЕКТИРАМЕ?

Проектираме машини, съоръжения, технологично оборудване, процесно оборудване, детайли и резервни части за стандартна и нестандартна инструментална екипировка.

какЪВ Е ПРОЦЕСЪТ НА ПРОЕКТИРАНЕ?

1. ФОРМУЛИРАМЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Анализираме детайлно проблема, за да дефинираме ясно нуждите и целите на проекта. Формулираме технически изисквания, съобразени с бюджета, характера на производството, търсените функции и качество.

2. провеждаме техническо изследване

Изготвяме експериментално решение и провеждаме техническо изследване на форма, функции и материали с 3д софтуер.

3. ИЗГОТВЯМЕ ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изготвяме пълна техническа документация, която да докаже, че продукта отговаря на приложените изисквания и да го направи готов за производство. Тя съдържа всички данни за дизайна, производството и функцията.

производство и въвеждане в експлоатация?

4. макети и прототипи

При проектиране на детайли и техника със сложни технически изисквания можем да предложим опции за макетиране и прототипиране, по различни технологии и материали.

5. производство 

Предлагаме опции за производство и въвеждане в експлоатация на вече проектирения продукт.

6. поддръжка и сервиз 

Предлагаме опции за производство и въвеждане в експлоатация на вече проектирения продукт.

готови за разговор?