КАКВО е обратно инженерство?

Обратното инженерство е процес на извличанее информация от реални обекти – машини, детайли и продукти, за да бъдат открити технологията и механизма на тяхното създаване, без налична инженерна документация.

за какво може да се използва обратното инженерство?

1. създаване на 3d архиви

Обратното инженерство е метод, чрез който може да се създаде 3D виртуален модел на реален обект или машинен елемент, така че той да баде годен за работа с разнообразен софтуер. По този начин могат да се създадат дигетални библиотеки от продуктите на дадена компания, с детайлно описани технически характеристики.

3. подобряване на продукти

На база съществуващ продукт можем да създаден подобрен вариант с характеристики и методи на производство, подбрани така, че да не бъдат засегнати патентни права.

2. Проучване на конкуретни продукти

Чрез обратно инженерство могат да се оценят продуктите на конкурентна фирма, като се анализират качества, компоненти, разходи и патенти.

готови за разговор?