ремонт и поддръжка на индустриална екипировка?

Предлагаме пълно сервизиране –основен ремонт, текущ ремонт и поддръжка, за цялтата Ви производствена техника.

КАКВО МОЖЕм да ви предложим?

1. Ремонт на проблемна техника

Предлагаме основен и текущ ремонт на производствена техника – CNC машини, производствени миксери и хомогенизатори, поточни линии и др.

2. Приозводство и подмяна на части

Произвежадме резервни части за производствена техника с опция за подобряване на технологични характеристика за намаляване на амортизацията и удължаване на живота.

За повече иформация разгледайте нашето инженерно ателие.

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИКА 

Новите производствени процеси и машини могат да се използват, както за пускане на нови продукти, така и за подобряване техническите характеристики на вече съществуващи.

R&D инвестицийте в производството могат да оптимизират поточната линия, да повишат качеството на продукцията и да намалят времето за производство.

какво ще получите от 3D TEHNICAL SOLUTION?

  • 24 часова реакция при авария

 

  • Поддръжка

 

готови за разговор?