Консултантски и ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРМИШЛЕНОСТТА

С пълен набор инженерни услуги и детайлното познаване на индустрията 3D Technical Solutions е доверен инженерен партьор за прозиводства от различни дялове на промшлеността.

 

    • Фармацевтична и Медицинска промишленост, Биотехнологии

 

 

  • Текстилна промишленост

 

  • Електронна промишленост

  • Хранително-вкусова промишленост

 

 

  • Автомобилна промишленост

 

 

Нашите инженерни услуги адаптираме спрямо вашите нужди и тези на вашите клиенти .

R&D – производствени Иновации

R&D технологиите разработват ефективни иновации за производствата и производствените процеси. Тази инженерна услуга се основава върху инженерни проучваня, разработки, прототипиране и тестване на нови технологии.

 

R&D
Специализирани машини || Нови производствени технологии
Специализирани машини || Нови производствени технологии

АвтоМатизация на производствоТО

Автоматизацията на производството представлява превръщане на ръчния труд в оперативен. Така всички дейности извършващи се на ръка могат да бъдат извършвани от производствени машини. Автоматизираме както единични етапи от производството, така и цели производствени линии.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИКА

Предлагаме сервиз и поддръжка за производствената ви техника. Изработваме резервни части, ремонтираме стари машини, удължаваме живота на производствената ви техника с отлична поддръжка.

Специализирани машини || Нови производствени технологии

Инженерно-консултантски услуги

Тясноспциализираните ни инженери са ценни консултанти в индутриализацията на нов продукти и оптимизациятана производството. Също, подкрепяме и подпомагаме бизнеси, стремящи се към разработването и разпространението на иновативно технлогично оборудване.

Готови за разговор?