обратно инженерство

Чрез обратно инженерство извличаме информация от реални обекти – машини, детайли и продукти, за да бъдат открити технологията и механизмите на тяхното създаване.

подобряване на продукти

Получавайки точна техническа информация за процесите на съдаване, функции и метод на работа на даден продук, можете да разработите свое собствено производство или да го използвата като база за създаване на иноваци и нови разработки.

На база съществуващ продукт можем да създаден подобрен вариант с характеристики и методи на производство, подбрани така, че да не бъдат засегнати патентни права.

Проучване на конкуренти

проучване на конкуренти

Проучването на конкуренти и по-конкретно на конкуретни продукти започва с откриване на производствената методика, технологични качества, компоненти и патенти. 

Обратно инженерство проучване на конкуренти

за какво още може да се използва обратно инженерство?

1. създаване на 3d архиви

Обратното инженерство е метод, чрез който може да се създаде 3D виртуален модел на ваш реален обект или машинен елемент, така че той да баде годен за работа с разнообразен софтуер. По този начин могат да се създадат дигитални библиотеки от продуктите на дадена компания, с детайлно описани технически характеристики и готови за работа с програмно управление. 

3D архиви

готови за разговор?

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ 

  •  ул. „Константин Костенечки“, 1784 7-mi 11-ti kilometar, Sofia
  •  088 426 5662

 

 

БЕЛЕЖКА

Естеството на работата ни често изисква пътуване по различни локации. За да сте сигурни, че сме на адрес ни звъннете предварително.