ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

Създаваме проучвания и разработки на нови технологии, за да осигурим на нашите клиенти конкурентноспособност и устойчив разстеш в условията на бързопроменящата се технологична среда.

Методиката за реализиране на производствени иновации, наричаме „Научноизследователска и Развойна дейност“ (R&D).

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ?

 

 • Повишена производителност.
 • Автоматично асемблиране.
 • Въвеждане на ергономичност в работната станция.
 • По-качествена продукцията с контролни и измервателни системи.
 • Оптимизация на съществуващите процеси.

 

 

 

 

Изследователска и развойна дейност – ПЪТЯТ КЪМ ИНДУСТРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Инвестициите в изследователска и развойна дейност са сигурен начин за модернизиране на машини и процеси, имайки предвид характерните специфики на всяка индустрията, и в частност, на вяско производство. За да посрещнат нуждата от специфични решения на специфични проблеми, производствените иновации и R&D разработките са винаги тук, в услуга на технологичното развите.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ?

 

 • Повишена производителност.
 • Автоматично асемблиране.
 • Въвеждане на ергономичност в работната станция.
 • По-качествена продукцията с контролни и измервателни системи.
 • Оптимизация на съществуващите процеси.

ПЪТЯТ КЪМ ИНДУСТРИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

 

Инвестициите в изследователска и развойна дейност са сигурен начин за модернизиране на машини и процеси, имайки предвид характерните специфики на всяка индустрията, и в частност, на вяско производство. За да посрещнат нуждата от специфични решения на специфични проблеми, производствените иновации и R&D разработките са винаги тук, в услуга на технологичното развите.

Нашата мисия – успешните иновации

Като постоянна част от развитието на световните иновации, една от основните задачи на нашия екип е да е в постоянно течение на напредъка в машиностроенето, индустрията и новите технологии. Това ни дава богата база от стари и нови знания, които обединени от задълбочено експертно проучване, водят до устойчиви иновационни решения, съобразени както с вътрешните, така и с външните предизвикателства за индустрията.

 

Специализирани машини || Нови производствени технологии

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

1. специализирани машини

Разработваме и произвеждаме нови машини и оборудване, за ситуациите, в които стандартната техника не е най-оптималното решение.

Въпреки големия избор на стандартно оборудване, определени задачи, като сглобявае, инспектиране и дори опаковане, често се нуждаят от машини създаден специално, за да се справят с характерните особености на конкретното производство.

+ 100% Автоматични или полуавтоматични машини

 

+ Вашите маши, вашата инфраструктура, вашите процеси

 

+ Машини за асемблиране

 

+ Системи за контрол на качеството

 

 

+ ОБРАБОТВАЩИ ПРОЦЕСИ

+ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ

+  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

+ БЕЗОПАСНОСТ

2. нови производствени технологии

Разработваме нови производствени технологии, за да създадем фундаментално подобрени прозводствени процеси.

Разработванто на нови технологии, може да включва нови произвоствени процеси, нови методи и практики, нови материали и покрития, др.

Специализирани машини || Нови производствени технологии

внедряване на иновации във вашето предприятие

Богатата практика ни е научила, че всяко производствено предприятие има своя собствена логистика и методика на работа. За да сме сигурн, че нашите технологични разработки ще отговорят на конкретните нужди на поизводството, работим рамо до рамо с вашите технически департаменти, за да анализираме работата, възможните проблеми крайните цели.

процесът зад една успешна иновация

1. СЪЩНОСТ

Научноизследователската и развойна дейност (приложена в промишлеността) е процес, чиято крайна цел е генериране на работещи и оптимизирани производствени иновации от различно естество:

 

 • нови производствени машини
 • нови производствени процеси
 • нови крайни продукти
Нови производствени технологии | Научноизследователска и развойна дейност
Изследователска и Развойна дейност

2. цели

Чрез разработването на иновации производствата набират преднина в конкурентна среда и полагат основите за бъдещо развитие.

 

 

3. ПРОЦЕС

За процесът на създаване на иновации могат да се използват различни подходи в зависимост от решавания проблем. Условно той може да се обособи в 3 фази:

1.Подготвителна

Изготвяне на детайлни проектни изисквания.

2.Основна

Същинска изследователска и развойна дейност, която да доведе до работещи инженерни решения с пълна проектна документация и готови за реалнизация.

3.Финална (опционална)

Реализация на проекта. Интеграция в производството и обучение на персонал.

Производствени иновации

4. резултати

Крайният резултат от изследователската и развойна дейност представлява завършено и работещо решение на проблем, с пълна техническа документация, минало всички фази на проучване и 3D визуализации с детайлно техническо и функционално изследване.

Получените разработки, нучна и технологична документация са конфиденциални и достъпни само за възложителя на проекта.

Готови ли сте да се възползвате от предимствата на специализираната техника?

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ

  • Фармацевтична и Медицинска промишленост, Биотехнологии
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Текстилна промишленост
  • Автомобилна промшленост
  • Електронна промишленост
  • Рбота с полимери, метали, стоки от бита и др.

 

 

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ 

 •  ул. „Константин Костенечки“, 1784 7-mi 11-ti kilometar, Sofia
 •  088 426 5662

 

 

БЕЛЕЖКА

Естеството на работата ни често изисква пътуване по различни локации. За да сте сигурни, че сме на адрес ни звъннете предварително.