Производтво на инструментална екипировка

В голяма част от производствата съществува моделна екипировка - модели, на чиято база се изработват инструменти. 3DTS разполага с всички знания и необходимото оборудване за производство на инструментална екипировка за всеки един бранш от промишлеността.