Миксер полимермрамор

Миксер за полимермрамор е създаден по изисквания на производители на изделия от композитни материали (полимермрамор, технически гранит, кварц) за затворен процес, без достъп на хора до вредните химикали и изпарения при работа с реактопласти.

Миксерът е предназначен за подготовка на високо вискозна смес от смоли и инертни материали, след което чрез бутални, двуходови, синхронизирани помпи се смесва основната маса с катализатор. Така цялата маса – смесена, разбъркана и обезвъздушена се пълни в затворени форми.

Технологията е особено подходяща при изработка на мивки от полимермрамор и кварц. Предимството на процеса е, че смесването става в затворен съд. Няма миризми и достъп до смоли. Няма контакт на работещите с вредните вещества. Процесът е контрулируем и управляем. Има абсолютна повтаряемост на качеството и на технологичния процес. Цялостната развойна дейност ( R&D ) е извършена от екипа на 3DTS само за една година.