Добрият партньор за реверс инженеринг

Реверсивният (обратен) инженеринг е процес на откриване на технологични принципи на дадено изделие или обект  чрез анализ на неговата структура, функция и експлоатация. Реверсивният инженеринг има своите корени в анализа на хардуер за търговско или военно преимущество (индустриален шпионаж). Целта често е да се извлекат готови решения от дизайна на изделията, с малко или никакви допълнителни инвестиции за изследване и проектиране.

Същите техники днес могат да се използват  при внедряването на наследени устройства, машини и т.н. при наличието на непълна или никаква документация.
3DTS разполага със знания и опит в прилагането на реверсивния инженеринг. Ние партнираме с едни от най-добрите софтуерни и хардуерни компании в света за 3D моделиране, анализ и сканиране на обекти. Както и разполагаме с богат опит в обработката и използването на различни материали за производство.

old furniture

Реален модел

Често клиентите на 3DTS идват с идея за нещо съществуващо, което ние трябва да реализираме в нова форма от нови материали.

CAM

Анализ и 3D проектиране

Разполагаме с възможности за заснеманемане, за 3D сканиране, изследване на материали, функционалност и качество.

CAM

Реализиране на продукт

3DTS има широка гама технологии за изработка на крайния продукт като CNC обработка на детайли, работа с композитни материали, фрезоване, струговане.