Автоматизация на производството

Работим с предприятия, които се стремят към надеждни и качествени процеси, бързи поточни линии и ефективна модернизация. 

Автоматизация на производството представлява използване на машини и технологично оборудване за преобразуване на ръчният труд в оперативен. 

Автоматизация на технологични процеси – пътят към фабриките на бъдещето

С напредването на технологиите, все повече индустрии гледат към 100% автоматизираните предприятия. Те позволяват по-добро проследяване и проднозиране на производителността, по-ефективно вземане на решения и по-плавен преход между различните процеси.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ?

 

 • По-бързи производствени процеси.
 • Плавен преход между различните етапи на обработка.
 • Намаляване на грешките в производствения процес.
 • По-малко брак.
 • По-безопасна работна среда.
 • Преквалифициране на персонал, при недостиг на кадри.
 • 24 часова продуктивност.

 

 

 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ?

 

 • По-бързи производствени процеси.
 • Плавен преход между различните етапи на обработка.
 • Намаляване на грешките в производствения процес.
 • По-малко брак.
 • По-безопасна работна среда.
 • Преквалифициране на персонал, при недостиг на кадри.
 • 24 часова продуктивност.

Пътят към фабриките на бъдещето

 

С напредването на технологиите, все повече индустрии гледат към 100% автоматизираните предприятия. Те позволяват по-добро проследяване и проднозиране на производителността, по-ефективно вземане на решения и по-плавен преход между различните процеси.

Маханизация и автоматизация на производството

Оптимизация на производствени процеси

Основната функция на автоматизацията е да превърне производството в плавен процес, с възможно най-малки загуби на енергия, ресурси и време. За да усигурим оптималната ефективност изграждаме логистиката, машините и технологичното оборудване, за части от производството и за цели поточни линии.

Средства за механизация и автоматизация на производството

1. Нови индустриални машини

Разработваме и произвеждаме стандартни и нестандартни индустриални машини.

Големия избор на стандартно индустриално оборудване дава гъвкавост при подобряването на производствения процес. То позволява автоматизирането на много опроизводствените процеси, като рязане, пробиване, леене, хомогенизиране, спояване и др.

+ Системи за цпу

 

+ Индустриални РОБОТИ

 

+ ПРОМИШЛЕНИ МИКСЕРИ И ХОМОГЕНИЗАТОРИ

 

+ CNC РУТЕРИ || CNC ЦЕНТЪР ФРЕЗИ

 

+ АГРЕГАТНИ МАШИНИ

 

+ БУТАЛНИ ПОМПИ

 

+ Шнекови транспортьори

 

+ ПНЕВМАТИЧНИ И ХИДРАВЛИЧНИ ИСТЛАЦИИ

 

+ Дюзи и разпръсквачи за агресивни материали

+ Силози

+ Автоматична поточна линия

2. Допълнителна индустриална екипировка

Разполагаме с могобройни опции за транспортиране и съхранение на материали и субстанции, съобразени с техните специфики, така че да се гарантира запазването на качествата им.

 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СТАРА индустриална ТЕХНИКА

Бюджетно решение за автоматизиране на производството е подобряване на вече наличната Ви техника. Автоматизация може да се приложи както за работещи машини, така и за такива излезли от експлотация.

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШЕТО  ПРОИЗВОДСТВОТ

Независимо дали говорим за постоянно растящи производства или такива, които тепърва прохождат, помагаме на бизнеси от всички отрасли на индустрията да дефинират ясно проблемите, нуждите и целите си. Знаем, че всяко производство е различно, за това оставаме достатъчно гъвкави, за да персонализираме отделни етапи от автоматизацията, спрямо спецификите на конкретните задачи.

 

Специализирани машини || Нови производствени технологии
Инженерни услуги

Автоматизирани производствени линии

Напълно автоматизираните поточни линии извършват всикчки основни и спомагателни операции за паддържане на  непрекъснат и хомогенен производствен процес.

Какво да очаквате от екипа на 3d technical solutions?

U

Мониторинг и анализ на производствения процес за откриване на проблемните фази на обработка.

Интегриране на техниката в производството, монтиране и регулация. Обучаване на служителите за боравене с новите машини.

Z

Проектиране на оптимално решение, производство и програмиране на нужната техника.

Нашият екип ще се изправи срещу вашите предизвикателства

 

 • Имаме богат консултантски опит.
 • Поддържаме отлчна комуникация с клиентите си.
 • Работим рамо до рамо с вашия технически департамент.
 • Отнасяме се изключително сериозно към поддръжката на техниката и иаме 24-часова готовно за реакция при авария.

 

 

 

 

ОСТАВАМЕ С ВАС ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ЕКСПОЛОАТАЦИЯ.

НАШИЯТ ЕКИП ЩЕ СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ ВАШИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

 • Имаме богат консултантски опит.
 • Поддържаме отлчна комуникация с клиентите си.
 • Работим рамо до рамо с вашия технически департамент.
 • Отнасяме се изключително сериозно към поддръжката на техниката и иаме 24-часова готовно за реакция при авария.

ОСТАВАМЕ С ВАС ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ЕКСПОЛОАТАЦИЯ.

 

Готови ли сте да се възползвате от предимствата на автоматизираната техника?

ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ

  • Фармацевтична и Медицинска промишленост, Биотехнологии
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Текстилна промишленост
  • Автомобилна промшленост
  • Електронна промишленост
  • Рбота с полимери, метали, стоки от бита и др.

 

 

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ 

 •  ул. „Константин Костенечки“, 1784 7-mi 11-ti kilometar, Sofia
 •  088 426 5662

 

 

БЕЛЕЖКА

Естеството на работата ни често изисква пътуване по различни локации. За да сте сигурни, че сме на адрес ни звъннете предварително.