Изложения 3ДТС ЕООД 2017

3D Technical Solutions участва на MachTech&InnoTech Expo 2017

MachTech Expo е специализирано изложение за:

 • металорежещи и металообработващи машини с ЦНЦ (CNC)

 • машини и инструменти за повърхностна обработка

 • машини за закаляване и термообработка

 • технологии за заваряване

 • лазерни технологии

 • машинно проектиране

 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари

 • рециклиране и опазване на околната среда

InnoTech представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация

 • индустриални мрежи и софтуер

 • 3D принтиране

 • електроника и роботика

 • качествен контрол и тестване

 • проектиране и консултации

 • развойна дейност

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget“][/siteorigin_widget]