Shrink Fit Machine

Shrink Fit Machine (Машина за термо сглобки) – машина, която използва метода на индуктивно нагряване в интервала от 120 до 350 градуса по целзий за създаване на пресови сглобки.
Индуктивното нагряване – е процес при който безконтактно на принципа на електромагнетизма се загряват детайли. Генерираната топлина води до топлинно разширение на детайлите, след което могат да бъдат лесно сдвоени с други детайли за постигане на термопресова сглобка, с които при еднакви температури това не би било възможно.
Машината на 3DTS притежава много опростен, добре балансиран и интуитивен за работа интерфейс. Чрез нея могат да се сменят инструменти на по-голяма част от съществуващите стандартни дорници. Основното й качество, чрез трите режима – ръчен, автоматичен и таймер, е лекият и достъпен начин на работа, който може да се адаптира към всяко производство. Да не забравяме и атрактивната цена, която никоя друга машина в този клас не може да постигне.

Shrink Fit Machine
Shrink fit защо