Партньорът за производство на машини с цифрово управление CNC, автоматизация на производството, внедряване на нови технологии, реверс инженеринг, проектиране. Изработване и внедряване в производство на CNC машини за обработка на всякакви материали със стандартни режещи инструменти - фрезери, глави, ножове. Както и машини за химическата промишленост - миксери и хомогенизатори. Нашите изделия са изцяло изработени в България. Като основен приотитет е качеството и възможността да поддържаме машините в производствена готовност. Бърза реакция при авария, но преди всичко висока надеждност дори и при експлоатация 24/7.

Миксер за полимермрамор

Миксерът е предназначен за подготвяне на високо вискозна смес от смоли и инертни материали, след което чрез бутални, двуходови, синхронизирани помпи се смесва основната маса с катализатор. Така цялата маса - смесена, разбъркана и обезвъздушена се пълни в затворени форми. Технологията е особено подходяща при изработка на мивки от полимермрамор и кварц. Предимството на процеса е, че смесването става в затворен съд. Няма миризми и достъп до смоли. Няма контакт на работещите с вредните вещества. Процесът е контрулируем и управляем. Има абсолютна повтаряемост на качеството и на технологичния процес.