ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ "3D TECHNICAL SOLUTIONS"!

Ние създаваме машини и процеси за малки и големи производства, стремящи се към качествена продукция и бързи и надеждни процеси.

Ние сме инженерно-консултантска фирма.

Ние помогаме на производствата по пътя към техологичното развитие.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ ЗА БЪРЗОРАЗВИВАЩИ СЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Нашата задача е да запълним технологичната празнина между новите идеи и тяхната реализация. За да постигнем това създаваме напълно нови процеси и машини за производствата, фокусирани върху печалбата и развитието си в дългосрочен план.

R&D
Машини за производството | Tехнологични иновации в производствот

МАШИНИ за производството и  ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА.

Проектираме пълен набор машини за прозводството и инструментална екипировка за нуждите на промишлеността.

Разработваме и персонализираме машинни, които

  • Могат да извършат цялостана обработка на един детайл
  • Могат да бъдат въведени като автоматизация на етап то производството
  • Могат да бъдат проектираня, така че да затворят цялостен производствен процес

 

ПРОБЛЕМИ В ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО?

За да помогнем на производствата да се справят с производствените си проблеми формулираме коплексни инженерни решения на базата на 6-те ни основни услуги. Крайната цел е нашите клиенти да усетят значитална разлика при:

  • намаляване на производствени разходи.
  • ускоряван на производствени процеси.
  • подобряване на качеството на продукцията.
  • намаляване на брака.

Инженерно ателие

детайли и части по поръчка

Инженерното ни ателие е създадено специално за проектиране, изчертаване, прототипиране и производство на детайли в единични бройки и малки серии, по клиентска заявка. Това е мястото, където търсим нестандартни решения на нестандартни проблеми.

ИЗБРАНИ КЛИЕНТИ

готови за разговор?